strona główna     

 
 
OGŁOSZENIA

Data: 21.03.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania: Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Ciechanowie przy ul. Karola Szwanke na działce nr 4781/5.
Nr. sprawy: ZO36/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:13 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 16.03.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na naprawę pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. 17 Stycznia 29 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO33/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:29 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 09.03.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę okien połaciowych drewnianych na dachu budynków mieszkalnych przy ul. Ks. Konrada II 9 i ul. Ks. Konrada II 11 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO32

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:55 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 09.03.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę okien połaciowych drewnianych na dachu budynków mieszkalnych przy ul. Ks. Konrada II 9 i ul. Ks. Konrada II 11 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO32/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobraćPotwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 09.03.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji grawitacyjnej w istniejącym zamieszkałym budynku mieszkalnym przy ul. Kraszewskiego 4 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO30/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:42 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 09.03.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę kratek wentylacyjnych na otworach znajdujących się w stropodachu budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 9 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO31/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:44 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 23.02.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji grawitacyjnej w istniejącym zamieszkałym budynku mieszkalnym przy ul. Kraszewskiego 4 w Ciechanowie w pomieszczeniach pokoi ogrzewanych piecami kaflowymi.
Nr. sprawy: ZO28/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Uniewaznienie zapytania ofertowego - pobrano:36 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:65 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 23.02.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych, szczegółowo określoną w formularzu cenowym /roczne zestawienie materiałów biurowych do wyceny/- załącznik nr 2.
Nr. sprawy: ZO27/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:51 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 15.02.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę ciepłomierzy w lokalach w budynku mieszkalnym przy ul. Witosa 70 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO24/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:80 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 21.02.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę okien połaciowych na dachu budynków mieszkalnych przy ul. Ks. Konrada II 9 i ul. Ks. Konrada II 11 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO22/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Unieważnienie zapytania ofertowego - pobrano:31 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:59 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 12.02.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na malowanie dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Wyspiańskiego 42 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO18/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:86 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 07.02.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych na okres 1 roku, szczegółowo określoną w formularzu cenowym /roczne zestawienie materiałów biurowych do wyceny/- załącznik nr 2.
Nr. sprawy: ZO19/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Unieważnienie zapytania ofertowego - pobrano:38 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:57 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 15.02.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę kompaktowych ciepłomierzy mieszkaniowych w ilości 97 szt. w budynkach stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO23/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:50 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 01.02.2018r.
Nazwa: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Ciechanowie przy ul.Karola Szwanke na działce Nr 4781/5.
Nr. sprawy: TBS-01/18

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobrano:27 razy
Informacja z sesji otwarcia ofert - pobrano:92 razy
Projekt wykonawczy kompletny - Architektura - pobrano:80 razy
Projekt wykonawczy kompletny - Konstrukcja - pobrano:56 razy
Projekt wykonawczy kompletny - Instalacje elektryczne - pobrano:57 razy
Projekt wykonawczy kompletny - Instalacje sanitarne - pobrano:55 razy
Projekt wykonawczy - Instalalcje zewnętrzne - pobrano:48 razy
Wyjaśnienie i modyfikacja z dnia 23.02.2018r. - pobrano:56 razy
Wyjaśnienia do zapytań z dnia 14.02.2018r. - pobrano:58 razy
Przedmiar robót w formacie ath - pobrano:66 razy
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ) - pobrano:112 razy
Formularz ofertowy - pobrano:0 razy
Załączniki do SIWZ - pobrano:65 razy
Projekt Budowlany - pobrano:105 razy
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - pobrano:71 razy
Wzór umowy - pobrano:76 razy
Przedmiar robót - pobrano:84 razy
Ogłoszenie o zamówieniu nr 512850-N-2018 - pobrano:91 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 26.01.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wywóz nieczystosci płynnych ze zbiorników bezodpływowych dla budynków komunalnych przy ul. 3-Maja 8,ul. 3 Maja 10,ul. Księcia Konrada II 5, ul. Sienkiewicza 146,ul. Orylskiej 3 w Ciechanowie w ilości 1200 m3 w skali jedego roku.
Nr. sprawy: ZO17/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:39 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 26.01.2018R.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont dwóch klatek schodowych i położenie podłogi na strychu w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 5 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO16/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:94 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 22.01.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na zakup oleju napędowego w ilości szacunkowej 7000 l rocznie dla potrzeb Zamawiającego z ograniczeniem do stacji paliw zlokalizowanych w granicach miasta Ciechanowa.
Nr. sprawy: ZO15/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:62 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 17.01.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na remont dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 11 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO13/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

zapytanie ofertowe - pobrano:77 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 17.01.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na remont elewacji i dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. 17 Stycznia 37 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO12/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

zapytanie ofertowe - pobrano:61 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 11.10.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. 17 Stycznia 31 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO10/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:87 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 09.01.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont dachu z wymianą pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Krubińskiej 51 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO07/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:82 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 08.01.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz przystosowanie pod węzeł cieplny w budynkach mieszkalnych przy ul. 17 stycznia 48, ul. 17 Stycznia 50 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO06/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:76 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 03.01.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczacej wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz przystosowania pomieszczenia na węzeł cieplny w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 15 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO05/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:102 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 03.01.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie projektowo-kosztorysowej na remont elewacji w budynkach mieszkalnych przy ul. 17 Stycznia 78, ul. Sienkiewicza 80 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO04/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:70 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 03.01.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji i dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Powstańców Warszawskich 7 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO03/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:78 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 03.01.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe złożenie oferty na podanie cen jednostkowych brutto na roboty malarskie i towarzyszące w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie wg załączonego formularza ofertowo-cenowego.
Nr. sprawy: ZO02/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:124 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 03.01.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji i dachu z wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 31 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO01/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:77 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 20.12.2017r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont dachu z wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 11 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO107/2017

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:75 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


projekt i wykonanie: virtualmedia.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka plików Cookies. Możesz okreslić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X