strona główna     

 
 
OGŁOSZENIA

Data: 10.10.2019r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych i remontu dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Krubińskiej 53 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO1/2019

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:31 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 17.12.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ciechanowie przy ul. K. Szwanke na działce o nr. ewid. 4781/6
Nr. sprawy: ZO102/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Informacja z sesji otwarcia ofert - pobrano:39 razy
Klauzula informacyjna- zał nr 4 - pobrano:51 razy
Proket umowy- zał nr 3 - pobrano:41 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:100 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 14.12.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymiane wodomierzy mieszkaniowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, komunalnych i w zasobach własnych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO104/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:54 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 09.11.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych zgodnie z załącznikiem nr 1.
Nr. sprawy: ZO98/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:53 razy
Zestawienie stolarki okiennej - pobrano:28 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 06.11.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie pomiarów elektrycznych w budynkach komunalnych, Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO97/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:46 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 23.10.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ilości 12 szt. wraz z oprogramowaniem na potrzeby Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO91/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Informacja z sesji otwarcia ofert - pobrano:29 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:56 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 18.10.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 14 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO90

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Klazuzula informacyjna - pobrano:30 razy
Formularz ofertowy - pobrano:39 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:51 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 15.10.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu tarasu w budynku usługowo-handlowym przy ul. Kicińskiego 21/23 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO87/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:40 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 09.10.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie ekspertyzy stanu technicznego lokali szczytowych wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Andersa 52 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO86/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:34 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 09.10.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie izolacji pionowej i uzupełnienie ubytków w ścianie fundamentowej z zewnątrz budynku od strony wschodniej w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 9 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO85/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:41 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 24.09.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ilości 12 szt. na potrzeby Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO82/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:78 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 19.09.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu tarasu w budynku usługowo-handlowym przy ul. Kicińskiego 21/23 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO80/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:54 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 04.09.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie izolacji pionowej i uzupełnienie ubytków w ścianie fundamentowej z zewnątrz budynku od strony wschodniej w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 9 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO76/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:57 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 04.09.2018r.(złożenie ofert do 12.09.2018r. do godz. 12.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont balkonów budynku mieszkalnego przy ul. Krubińskiej 51 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO75/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:51 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 22.08.2018r.
Nazwa: Przetarg na remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 80 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: BU-02/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

SWIZ - pobrano:71 razy
Dokumentacja projektowa - pobrano:47 razy
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - pobrano:44 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 21.08.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej PCV w budynkach mieszkalnych. Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej PCV w pomieszczeniach piwnicznych w budynkach mieszkalnych przy ul. Granicznej 33 w Ciechanowie, wymiana stolarki okiennej PCV na klatce schodowej w budynkach mieszkalnych przy ul. Płockiej 1B w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO72/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:66 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 21.08.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe opracowanie dokumentacji projektowo=kosztorysowej na remont balkonów budynku mieszkalnego przy ul. Krubińskiej 51 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO71/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:66 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 09.08.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na usługę kominiarską w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i budynków będących własnością TBS Sp. z o. o. w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO69/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:64 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 03.08.2018r. --TERMIN ZŁOŻENIA OFERT 20.08.2018r. do godz. 12:00 --
Nazwa: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Witosa 72 w Ciechanowie
Nr. sprawy: TBS-03/18

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

SIWZ - pobrano:0 razy
Ogłoszenie o zamówieniu - pobrano:69 razy
Załącznik do SIWZ nr 2- przedmiar robót - pobrano:63 razy
Załączniki do SIWZ nr 1, nr 3-10 - pobrano:66 razy
sesjaotwarcia - pobrano:47 razy
Zawiadomienie o wyborze - pobrano:46 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 31.07.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie ekspertyzy stanu technicznego lokali szczytowych wielorodzinnego budynku mieszklnego zlokalizowanego przy ul. Andersa 52 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO68/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:0 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 19.07.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na usługę kominiarską w budynkach komunalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO67/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:80 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 18.07.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont kominów i wymianę rynien i rur spustowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Sienkiewicza 32A i ul. Sienkiewicza 32B w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO66/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:0 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 10.07.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych przy ul. Mikołajczyka 7 i ul. Nadfosnej 3 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO65/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Warunki przyłączeniowe dot. bud. Mikołajczyka 7 - pobrano:78 razy
Warunki przyłaczeniowe dot. bud. ul. Nadfosnej 3 - pobrano:50 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:78 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 05.07.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji grawitacyjnej w istniejących zamieszkałych budynkach przy ul. Niechodzkiej 3 i ul. Niechodzkiej 3A w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO62/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:77 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 05.07.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie ekspertyzy stanu technicznego lokali szczytowych wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Andersa 52 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO63/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:84 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 29.06.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6cm z robotami towarzyszącymi przy budynku mieszkalnym ul. 17 Stycznia 45 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO59/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:77 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 04.07.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na malowanie klatki schodowej po pożarze w budynku mieszkalnym przy ul. 17 Stycznia 48 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO60/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:89 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 27.06.2018r.
Nazwa: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Grodzkiej 3A w Ciechanowie.
Nr. sprawy: TBS-02/18

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zawiadomienie o wyborze - pobrano:0 razy
Wyjaśnienia do zapytania z dnia 06.07.2018r. - pobrano:67 razy
Ogłoszenie o zamówieniu nr 579933-N-2018 - pobrano:83 razy
Przedmiar robót - pobrano:84 razy
Załączniki do SWIZ: nr 1, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10 - pobrano:100 razy
Dokumentacja projektowa - pobrano:86 razy
SIWZ - pobrano:98 razy
IOnformacja z sesji otwarcia ofert - pobrano:61 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 26.06.2018r.
Nazwa: Przetarg na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia 19 w Ciechanowie
Nr. sprawy: BU1/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

SIWZ - pobrano:134 razy
Dokumentacja projektowa - pobrano:89 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 19.06.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji grawitacyjnej w istniejącym zamieszkałym budynku mieszkalnym przy ul.Grodzkiej 3 A w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO58/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:91 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 15.06.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Nadfosnej 8 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO57/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:101 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 12.06.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie adaptacji budowlanej pomieszczeń węzła cieplnego w budynkach mieszkalnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4, ul. Powstańców Wielkopolskich 9 i ul. Powstańców Wielkopolskich 11 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO54/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Adaptacja budowlana pomieszczenia węzła cieplengo Powst Wlk 9 - pobrano:92 razy
Adaptacja budowlana pomieszczenia węzła cieplnego - pobrano:84 razy
Adaptacja budowlana pomieszczenia węzła cieplengo Powst Wlk 4 - pobrano:82 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:86 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 29.05.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej drewnianej na stolarkę pcv w lokalach komunalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO53/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Załącznik nr 3 - pobrano:103 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:121 razy
Formularz cenowy - pobrano:0 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 25.05.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont schodów wejściowych zewnętrznych w budynku mieszkalnym przy ul.Spółdzielczej 1/5 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO52/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:99 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 22.05.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm z robotami towarzyszącymi przy budynku mieszkalnym ul. 17 Stycznia 45 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO50/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:99 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 09.05.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie poziomów i pionów wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przystosowania pomieszczenia na węzeł cieplny i wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 8 lokalach mieszkalnych w budynku mieszkalnym przy ul. 17 Stycznia 48 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO48/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Dokumentacja projektowa - pobrano:88 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:335 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 20.04.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont dachu z wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Krubińskiej 51 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO43/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - pobrano:95 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:134 razy
Dokumentacja projektowa - pobrano:92 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 17.04.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wynajem garażu przy ul. Grodzkiej 3A w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO47/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:103 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 09.03.2018r.
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę okien połaciowych drewnianych na dachu budynków mieszkalnych przy ul. Ks. Konrada II 9 i ul. Ks. Konrada II 11 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO32/2018

dołączone pliki
kliknij aby pobraćPotwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 01.02.2018r.
Nazwa: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Ciechanowie przy ul.Karola Szwanke na działce Nr 4781/5.
Nr. sprawy: TBS-01/18

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobrano:171 razy
Informacja z sesji otwarcia ofert - pobrano:206 razy
Projekt wykonawczy kompletny - Architektura - pobrano:188 razy
Projekt wykonawczy kompletny - Konstrukcja - pobrano:156 razy
Projekt wykonawczy kompletny - Instalacje elektryczne - pobrano:187 razy
Projekt wykonawczy kompletny - Instalacje sanitarne - pobrano:153 razy
Projekt wykonawczy - Instalalcje zewnętrzne - pobrano:145 razy
Wyjaśnienie i modyfikacja z dnia 23.02.2018r. - pobrano:148 razy
Wyjaśnienia do zapytań z dnia 14.02.2018r. - pobrano:153 razy
Przedmiar robót w formacie ath - pobrano:173 razy
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ) - pobrano:218 razy
Formularz ofertowy - pobrano:0 razy
Załączniki do SIWZ - pobrano:144 razy
Projekt Budowlany - pobrano:185 razy
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - pobrano:152 razy
Wzór umowy - pobrano:173 razy
Przedmiar robót - pobrano:219 razy
Ogłoszenie o zamówieniu nr 512850-N-2018 - pobrano:187 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


projekt i wykonanie: virtualmedia.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka plików Cookies. Możesz okreslić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X