strona główna     

 
 
OGŁOSZENIA

Data: 21.07.2015 (złożenie ofert do 29.07.2015r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na malowanie trzech klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Spółdzielczej 1/5 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO66/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobraćPotwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 31.07.(Złożenie ofert do dnia 06.08.2015r. do godziny 10:00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont dachu z wymianą pokrycia na pokrycie z papy termozgrzewalnej gr. 5,20 mm i naprawę tynków kominów ponad dachem w budynku mieszkalnym przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO68/15

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:21 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 30.07.2015r. (złożenie ofert do 14.08.2015r. do godz. 10.00)
Nazwa: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na remont dachu z wymianą pokrycia dachowego i wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 8 w Ciechanowie
Nr. sprawy: TBS-02/15

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

STWiOR - pobrano:10 razy
Dokumentacja projektowa - pobrano:34 razy
siwz - pobrano:35 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 21.07.2015 (złożenie ofert do 29.07.2015r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na malowanie trzech klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Spółdzielczej 1/5 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO66/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:73 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 17.07.2015r. (Złożenie ofert do 24.07.2015r. do godz. 10.30)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont schodów betonowych wejściowych w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 9 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO65/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:40 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 16.07.2015r. (Złożenie ofert do 24.07.2015r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont elewacji ścian zewnętrznych szczytowych, wymianę rynien i rur spustowych i wykonanie opaski z kostki brukowej betonowej wokół remontowanych ścian w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 3 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO64/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Dokumentacja techniczna - pobrano:62 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:77 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 13.07.2015r. (złożenie ofert do 21.07.2015r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi na pomiary elektryczne w budynkach mieszkalnych komunalnych, Wspólnot Mieszkaniowych i będących w Administracji zleconej w zakresie okresowego badania stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
Nr. sprawy: ZO63/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:86 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 13.07.2015r. (złożenie ofert do 22.07.2015r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont balkonów w mieszkaniu nr 6,7,10 w budynku mieszkalnym przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 6 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO62/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Dokumentacja techniczna - pobrano:74 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:69 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 09.07.2015r. (złożenie ofert do 20.07.2015r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na malowanie dwóch klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 46/48 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO61/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:103 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 09.07.2015r. (złożenie ofert do dnia 17.07.2015r. do godz. 10.30)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont elewacji z dociepleniem ścian zewnętrznych w budynku mieszkalnym przy ul. Augustiańskiej 14, ul. Augustiańskiej 16, ul. Augustiańskiej 18 i ul. Augustiańskiej 20 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO60/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:88 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 09.07.2015r. (złożenie ofert do 17.07.2015r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont 2szt. schodów wejściowych z wymianą balustrad schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Granicznej 43 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO59/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:79 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 02.07.2015r. (złożenie ofert do 14.07.2015r. do godz. 10.30)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę wodomierzy mieszkaniowych w lokalach mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych.
Nr. sprawy: ZO57/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Wyjaśnienie - pobrano:69 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:108 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 02.07.2015r. (złożenie ofert do 14.07.2015r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont elewacji w budynku mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 28 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO55/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Dokumentacja projektowa - pobrano:82 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:92 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 22.06.2015r. (złożenie ofert do 01.07.2015r. do godz: 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na roboty remontowo-budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej w pomieszczeniach piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul Okrzei 3 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO52

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:89 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 18.06.2015r.(złożenie ofert do 25.06.2015r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz przystosowania pomieszczenia na węzeł cieplny w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 8 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: 51/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Projekt budowlany - pobrano:36 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:80 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 17.06.2015r. (złożenie ofert do 03.07.2015r. do godz. 10.00)
Nazwa: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na wymianę stolarki okiennej drewnianej na stolarkę pcv w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Ciechanowie
Nr. sprawy: TBS-01/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Formularz cenowy - pobrano:121 razy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobrano:171 razy
Zawiadomienie o wyborze oferty - pobrano:15 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 11.06.2015r. ( Złożenie ofert do dnia 24.06.2015r. do godz. 10:00 )
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont dachu z wymianą pokrycia dachowego i przemurowanie kominów ponad dachem w budynku mieszkalnym przy ul. 17 Stycznia 48 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO 49/2015r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Dokumentacja - pobrano:0 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:63 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 10.06.2015r. ( złożenie ofert do 22.06.2015r. do godz. 12.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont dachu z wymianą pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Ceramicznej 3 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO50/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:66 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 09.06.2015r. (złożenie oferty do dnia 19.06.2015r do godz. 12.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na usługę kominiarską w budynkach komunalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO48/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:67 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 02.06.2015r. (złożenie ofert do 15.06.2015r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 615 przy budynku mieszkalnym ul. 17 Stycznia 80 na działce o nr ew. 1354/14
Nr. sprawy: ZO45/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:51 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 28.05.2015r. (złożenia ofert do 09.06.2015r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji grawitacyjnej w istniejącym zamieszkałym budynku mieszkalnym przy ul. 17 Stycznia 80, ul.17 Stycznia 19, ul. 17 Stycznia 21, ul. 17 Stycznia 23 i ul. Sienkiewicza 7 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO43/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:64 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 21.05.2015 (złożenie ofert do 01.06.2015r. do godz. 11.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont cokołu, murka oporowego wejścia do pomieszczenia wózkowni i wykonanie opaski z kostki betonowej brukowej wokół budynku mieszkalnego przy ul. Wyspiańskiego 42 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO42/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:57 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 21.05.2015r. (złożenie ofert do 01.06.2015r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na roboty remontowo-budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej PCV w piwnicach i klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych przy ul.Wyspiańskiego 42, ul. Wyspiańskiego 44, ul. Wyspiańskiego 46, ul. Spółdzielczej 1/5 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO41/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:89 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 19.05.2015r. ( Złożenie ofert do dnia 29.05.2015r. do godz. 10:00 )
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont płyt balkonowych, daszków nad wejściami, elewacji przy balkonach, wymianę stolarki okiennej piwnicznej i wykonanie opaski z kostki brukowej betonowej wokół budynku mieszkalnego przy ul. Nadfosnej 10 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO 40/2015r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:59 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 11.05.2015r. ( Złożenie ofert do dnia 22.05.2015r. do godz. 10:00 )
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 17 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO 37/2015r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Dokumentacja - pobrano:88 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:93 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 05.05.2015r. ( Złożenie ofert do dnia 15.05.2015r. do godz. 10:00 )
Nazwa: Zapytanie ofertowe na malowanie klatki schodowej z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 7 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO 33/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:90 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 23.04.2015r. ( Złożenie ofert do dnia 08.05.2015r. do godz. 10:00 )
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont elewacji z dociepleniem ścian zewnętrznych w budynku mieszkalnym przy ul. Augustiańskiej 6, ul. Augustiańskiej 8, ul. Augustiańskiej 10 i ul. Augustiańskiej 12 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO 29/2015r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:129 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 23.04.2015r. ( Złożenie ofert do dnia 05.05.2015r. do godz. 10:00 )
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont kominów z przemurowaniem z cegły klinkierowej ponad dachem skośnym krytym płytkami cementowymi w budynku mieszkalnym przy ul. Hallera 11 w Ciechanowie i remont kominów z przemurowaniem z cegły klinkierowej ponad dachem skośnym krytym dachówką w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 61, ul. Sienkiewicza 63 i Hallera 17 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO 28/2015r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:94 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 22.04.2015r. ( Złożenie ofert do dnia 30.04.2015r. do godz. 10:00 )
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej drewnianej na stolarkę pcv, stolarki drzwiowej i okien dachowych w zasobach mieszkaniowych własnych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO 27/2015r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:96 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 16.04.2015r. ( Złożenie ofert do dnia 27.04.2015r. do godz. 10:00 )
Nazwa: Zapytanie ofertowe na roboty zduńskie – przestawienia i budowa pieców kaflowych oraz trzonów kuchennych w lokalach mieszkalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie w ilości ok. 25 szt.
Nr. sprawy: ZO 26/2015r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:80 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 14.04.2015 (Złożenie ofert do dnia 24.04.2015r. do godz. 10:00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 615 oraz drogi dojazdowej i miejsc postojowych przy budynku mieszkalnym ul. 17 Stycznia 80 na działce o nr ew. 1354/14
Nr. sprawy: ZO 25/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:83 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 10.04.2015r. ( Złożenie ofert do dnia 17.04.2015r. do godz. 12:00 )
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi deratyzacji w budynkach mieszkalnych komunalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie, wyszczególnionych w załączniku nr 2.
Nr. sprawy: ZO 24/2015r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:87 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 08.04.2015r. ( Złożenie ofert do dnia 16.04.2015r. do godz. 10:00 )
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej remontu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza 74 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO 23/2015r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:102 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 08.04.2015r. ( Złożenie ofert do dnia 15.04.2015r. do godz. 10:00 )
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej remontu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego 28 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO 22/2015r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:78 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 03.04.2015r. ( Złożenie ofert do dnia 14.04.2015r. do godz. 10:00 )
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont kominów z przemurowaniem z cegły klinkierowej ponad dachem skośnym krytym dachówką w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 9 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO 21/2015r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:77 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 02.04.2015r. ( Złożenie ofert do dnia 13.04.2015r. do godz. 10:00 )
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz przystosowania pomieszczenia na węzeł cieplny w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 8 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO 20/2015r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:53 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 31.03.2015r. ( Złożenie ofert do dnia 10.04.2015r. do godz. 10:00 )
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej remontu dachu z wymianą pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia 8 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO 19/2015r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:98 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 19.03.2015r. ( Złożenie ofert do dnia 30.03.2015r. do godz. 10:00 )
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont kominów z przemurowaniem z cegły klinkierowej ponad dachem skośnym krytym płytkami cementowymi w budynku mieszkalnym przy ul. Dobrej 18 i Hallera 9 w Ciechanowie i remont kominów z przemurowaniem z cegły klinkierowej ponad dachem skośnym krytym dachówką w budynku mieszkalnym przy ul. Hallera 5 i ul. Moniuszki 13 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO 18/2015r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:102 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 12.03.2015r. ( Złożenie ofert do dnia 23.03.2015r. do godz. 10:00 )
Nazwa: Zapytanie ofertowe na malowanie klatki schodowej, wymianę pochwytów balustrady schodowej i położenie płytek gresowych na ścianach korytarza wejściowego do klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołajczyka 4 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO 16/2015r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:114 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 10.03.2015r. ( Złożenie ofert do dnia 25.03.2015r. do godz. 10:00 )
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont schodów betonowych i budowę dwóch wiatrołapów – wejścia do budynku mieszkalnego przy ul. Kargoszyńska 38 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO 15/2015r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:111 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 06.03.2015r. ( Złożenie ofert do dnia 13.03.2015r. do godz. 10:00 )
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Okrzei 9 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO 14/2015r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:108 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 26.02.2015r. ( Złożenie ofert do dnia 12.03.2015r. do godz. 10:00 )
Nazwa: Zapytanie ofertowe na malowanie trzech klatek schodowych, wymianę pochwytu z drewna liściastego, położenie płytek gresowych w trzech wiatrołapach i na wejściu do klatek schodowych, wymianę uszkodzonych stopnic schodowych, maskowanie rur gazowych korytami ażurowymi pcv i malowanie piwnic w budynku mieszkalnym przy ul. Strażackiej 2 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO 13/2015r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:115 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 24.02.2015r. ( Złożenie ofert do dnia 09.03.2015r. do godz. 10:00 )
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę drzwi przejściowych ze stalowych na aluminiowe w trzech klatkach schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Strażackiej 2 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO 12/2015r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:143 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 20.02.2015r. ( Złożenie ofert do dnia 05.03.2015r. do godz. 10:00 )
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę drzwi przejściowych z drewnianych na aluminiowe w pięciu klatkach schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Płockiej 30 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO 11/2015r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:118 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 20.02.2015r. ( Złożenie ofert do dnia 05.03.2015r. do godz. 10:00 )
Nazwa: Zapytanie ofertowe na malowanie pięciu klatek schodowych z oczyszczeniem podłoża i schodów z lastriko, wymianę pochwytów balustrady schodowej na pochwyt z drewna sosnowego, wymianę uszkodzonych stopnic schodowych i malowanie pomieszczenia suszarni w budynku mieszkalnym przy ul. Płockiej 30 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO 10/2015r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:131 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 20.02.2015r. ( Złożenie ofert do dnia 06.03.2015r. do godz. 10:00 )
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont pokrycia dachu związany z uzupełnieniem akcesorii dachowych oraz obróbek rynnowych budynku mieszkalnego przy ul. Pułtuskiej 12 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO 09/2015r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:147 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 12.02.2015r. ( Złożenie ofert do 18.02.2015r. do godz. 10:00 , otwarcie ofert 19.02.2015r. o godz. 12:00) )
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wyzwolenia 19 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO 08/2015r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:102 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 06.02.2015r. ( Złożenie ofert do 16.02.2015r. do godz. 10:00 )
Nazwa: Zapytanie ofertowe na dostawę bezprzewodowych detektorów tlenku węgla (czadu) na potrzeby gminnych zasobów mieszkaniowych.
Nr. sprawy: ZO 07/2015r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:123 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 28.01.2015r. ( Złożenie ofert do 05.02.2015r. do godz. 10:00 )
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej rozbudowy istniejących garaży o cześć magazynową zlokalizowanych na działce nr 1374/70 przy ul. Wyzwolenia w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO 06/2015r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:113 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 23.01.2015r. ( Złożenie ofert do 03.02.2015r. do godz. 10:00 )
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 14 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO 05/2014r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:112 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 23.01.2015r. ( Złożenie ofert do 04.02.2015r. do godz. 10:00 )
Nazwa: Zapytanie ofertowe na zakup oleju napędowego w ilości szacunkowej 7 000 l rocznie dla potrzeb Zamawiającego z ograniczeniem do stacji paliw zlokalizowanych w granicach miasta Ciechanowa.
Nr. sprawy: ZO 04/2015r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:125 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 21.01.2015r. ( Złożenie ofert do 02.02.2015r. do godz. 10:00 )
Nazwa: Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych na okres 1 roku od daty podpisania umowy, szczegółowo określoną w formularzu cenowym /roczne zestawienie materiałów biurowych do wyceny/ – załącznik nr 2
Nr. sprawy: ZO 03/2015r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:143 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 21.01.2015r. (Złożenie ofert do 06.02.2015r. do godz. 10:00, otwarcie ofert 09.02.2015r. o godz. 12:00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z remontem kominów ponad dachem budynku mieszkalnego przy ul. 17 Stycznia 80 w Ciechanowie
Nr. sprawy: Z0 02/2015r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:188 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 21.01.2015r. (Złożenie ofert do 29.01.2015r. do godz. 12:00 )
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych dla budynków komunalnych przy ul. 3-Maja 8, 3-Maja 10, Księcia Konrada II nr 5, Sienkiewicza 146 i Orylskiej 3 w Ciechanowie w ilości około 1200 m3 w skali jednego roku
Nr. sprawy: ZO 01/2015r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:105 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 18.12.2014r. ( Złożenie ofert do 07.01.2015r. do godz. 10:00 natomiast otwarcie ofert odbędzie się 08.01.2015r. o godzinie 10:00 )
Nazwa: Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 6 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO 80A/2014r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:220 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 11.12.2014r. ( Złożenie ofert do 19.12.2014r. do godz. 10:00 )
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę wodomierzy mieszkaniowych w lokalach mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Ciechanów administrowanej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO 81/2014r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:164 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 09.12.2014r. ( Złożenie ofert do 16.12.2014r. do godz. 10:00 natomiast otwarcie ofert odbędzie się 17.12.2014r.o godzinie 10:00 )
Nazwa: Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 6 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO 80/2014r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Informacja - pobrano:61 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:127 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 25.11.2014r. ( Złożenie ofert do 12.12.2014r. do godz. 10:00 )
Nazwa: Przetarg na rozbiórkę kotłowni z kominem dymowym zlokalizowanej na działce 281/1, 281/7, 281/8 w Ciechanowie przy ul. Sierakowskiego 9.
Nr. sprawy: PBU-09/2014r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Wybór - pobrano:49 razy
Dokumentacja - pobrano:185 razy
SIWZ - pobrano:294 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 30.11.2014r. ( Złożenie ofert do 14.11.2014r. do godz. 10:00)
Nazwa: Przetarg na dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego o DMC do 3,5 tony z zabudową wywrotka 3- stronna
Nr. sprawy: PBU-08A/2014

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Wyjaśnienie nr 2 - pobrano:66 razy
Wyjaśnienie nr 1 - pobrano:84 razy
SIWZ - pobrano:210 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 29.10.2014r. ( Złożenie ofert do 07.11.2014r. do godz. 10:00 )
Nazwa: Zapytanie ofertowe na malowanie środkowej klatki schodowej i wymianę drzwi wejściowych do piwnicy w pierwszej klatce schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. 3 Maja 1 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO 75/2014r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:134 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 29.10.2014r. ( Złożenie ofert do 14.11.2014r. do godz. 12:00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi na pomiary elektryczne w budynkach mieszkalnych komunalnych i budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Ciechanowie w zakresie: okresowego badania stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
Nr. sprawy: ZO 74/2014r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:195 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 27.10.2014r. ( Złożenie ofert do 06.11.2014r. do godz. 10:00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont schodów betonowych i budowa dwóch wiatrołapów - wejścia do budynku mieszkalnego przy ul. Kargoszyńskiej 38 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO 73/2014r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:119 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 10.10.2014r. ( Złożenie ofert do 22.10.2014r. do godz. 10:00)
Nazwa: Przetarg na dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego, o DMC do 3,5 tony z zabudową wywrotka 3- stronna.
Nr. sprawy: PBU-08/2014

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Unieważnienie - pobrano:98 razy
Wyjaśnienie nr 2 - pobrano:134 razy
Wyjaśnienie nr 1 - pobrano:104 razy
SIWZ - pobrano:147 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 03.10.2014r. ( Złożenie ofert do 10.10.2014r. do godz. 10:00 natomiast otwarcie ofert odbędzie się o godzinie 12:00 )
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Fabrycznej 9 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO 61/2014r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Dokumentacja - pobrano:91 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:133 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 26.09.2014r. ( Złożenie ofert do 07.10.2014r. do godz. 10:00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na malowanie klatki schodowej i naprawa ściany kominowej w budynku mieszkalnym przy Fabrycznej 3 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO 59/2014r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:140 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 19.09.2014r. ( Złożenie ofert do 26.09.2014r. do godz. 10:00 natomiast otwarcie ofert odbędzie się o godzinie 12:00 )
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Strażackiej 2 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO 55/2014r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Dokumentacja - pobrano:130 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:156 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 12.09.2014r. ( Złożenie ofert do 18.09.2014r. do godz. 10:00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont elewacji, i wykonanie opaski z kostki brukowej betonowej wokół budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei 7 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO53

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Dokumentacja - pobrano:182 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:92 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 11.09.2014r. ( Złożenie ofert do 18.09.2014r. do godz. 10:00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę ciepłomierzy mieszkaniowych w lokalach mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Ciechanów oraz w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Witosa 19B administrowanej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO 52/2014r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:162 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 10.09.2014r. ( Złożenie ofert do 16.09.2014r. do godz. 10:00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont dachu, wymianę rynien i rur spustowych budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei 7 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO 51/2014r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Dokumentacja - pobrano:0 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:155 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 01.09.2014r. ( Złożenie ofert do 10.09.2014r. do godz. 10:00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont płyt balkonowych, daszków nad wejściami, elewacji przy balkonach, wymianę stolarki okiennej piwnicznej i wykonanie opaski z kostki brukowej betonowej wokół budynku mieszkalnego przy ul. Nadfosnej 10 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO 47/2014r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:154 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 27.08.2014r. ( Złożenie ofert do 05.09.2014r. do godz. 10:00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont elewacji, wymianę rynien i rur spustowych i wykonanie opaski z kostki brukowej betonowej wokół budynku mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia 4 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO 46/2014r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Dokumentacja - pobrano:256 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:171 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 27.08.2014r. ( Złożenie ofert do 03.09.2014r. do godz. 10:00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie miejsc postojowych na terenie dzierżawionego gruntu w pasie drogowym działki nr 1474/2 i 1475/2 przy ul. Krotowskiej w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO 45/2014r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:161 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 26.08.2014r. ( Złożenie ofert do 02.09.2014r. do godz. 10:00)
Nazwa: Przetarg na remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pułtuskiej 4/6 w Ciechanowie
Nr. sprawy: PBU-07/2014r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Dokumentacja - pobrano:127 razy
SIWZ - pobrano:136 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 26.08.2014r. ( Złożenie ofert do 04.09.2014r. do godz. 10:00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na malowanie 100% klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 32A i 50% klatki schodowej w łączniku budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 32A w Ciechanowie oraz malowanie 50% klatki schodowej w łączniku budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 32B w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO 44/2014r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:155 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 20.08.2014r. ( Złożenie ofert do 28.08.2014r. do godz. 10:00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na malowanie dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 3 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO 42/2014r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:145 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 25.07.2014r. (Złożenie ofert do 30.07.2014r. do godz. 10:00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej przed budynkiem mieszkalnym przy ul. Okrzei 14 w Ciechanowie i wymianę chodnika z płytek betonowych na chodnik z kostki brukowej betonowej przy budynku mieszkalnym ul. Wyspiańskiego 46 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO 37/2014r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:160 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 14.07.2014r.(Złożenie ofert do 24.07.2014r. do godz. 10:00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont elewacji z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Szumnej 2A w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO36/2014r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:193 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 11.07.2014r. (Złożenie ofert do 21.07.2014r. do godz. 10:00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Szumnej 2A w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO 35/2014r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:160 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 18.06.2014r. (Złożenie ofert do 27.06.2014r. do godz. 10:00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na malowanie klatki schodowej z wymianą stolarki okiennej w budynku mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 28 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO34/2014r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:126 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 16.06.2014r. ( Złożenie ofert do 30.06.2014r. do godz. 10:00 natomiast otwarcie ofert odbędzie się o godzinie 10:15 )
Nazwa: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na wymianę stolarki okiennej drewnianej na stolarkę pcv w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie.
Nr. sprawy: TBS-06/14

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

wybór oferty - pobrano:117 razy
Wyjaśnienia nr 1 - pobrano:180 razy
SIWZ - pobrano:225 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 06.06.2014r. ( Złożenie ofert do 13.06.2014r. do godz. 10:00 )
Nazwa: Zapytanie ofertowe na usługę kominiarską w budynkach komunalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie w zakresie: 1) wykonania okresowej kontroli stanu technicznej sprawności przewodów spalinowych wentylacyjnych i dymowych, 2) wykonania okresowego czyszczenia przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych.
Nr. sprawy: ZO 32/2014r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:138 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 04.06.2014r. ( Złożenie ofert do 17.06.2014r. do godz. 10:00 )
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji grawitacyjnej w istniejących zamieszkałych budynkach mieszkalnych przy ul. 17 Stycznia 48, ul. 17 Stycznia 50 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO 31/2014r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:180 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 29.05.2014r. ( Złożenie ofert do 11.06.2014r. do godz. 10:00 )
Nazwa: Przetarg na termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nadfosnej 4 w Ciechanowie
Nr. sprawy: PBU-05/2014r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Dokumentacja - pobrano:183 razy
SIWZ - pobrano:248 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 28.05.2014r. ( Złożenie ofert do 12.06.2014r. do godz. 10:00 natomiast otwarcie ofert odbędzie się o godzinie 10:15 )
Nazwa: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na termomodernizację budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego 2 w Ciechanowie
Nr. sprawy: TBS-05/14

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Wybór oferty - pobrano:129 razy
Dokumentacja - pobrano:0 razy
SIWZ - pobrano:0 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 27.05.2014r. ( Złożenie ofert do 03.06.2014r. do godz. 10:00 )
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie nowego przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. Grodzkiej 3A w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO 30/2014r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Dokumentacja - pobrano:87 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:164 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 23.05.2014r. ( Złożenie ofert do 06.06.2014r. do godz. 10:00 )
Nazwa: Przetarg na termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego 2 PKP w Ciechanowie
Nr. sprawy: PBU-04/2014r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Dokumentacja - pobrano:0 razy
Ogłoszenie o przetargu - pobrano:287 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 22.05.2014r. ( Złożenie ofert do 05.06.2014r. do godz. 10:00 natomiast otwarcie ofert odbędzie się o godzinie 10:15 )
Nazwa: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na termomodernizację budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 13 w Ciechanowie
Nr. sprawy: TBS-04/14

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Wybór oferty - pobrano:340 razy
Dokumentacja - pobrano:0 razy
SIWZ - pobrano:152 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 22.05.2014r. (Złożenie ofert do 30.05.2014r. do godz. 10:00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę szyb zbrojonych w balustradach balkonowych w budynku mieszkalnym przy ul. Narutowicza 14B w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO 29/2014

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:168 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 16.05.2014r. ( Złożenie ofert do 27.05.2014r. do godz. 10:00 )
Nazwa: Przetarg na termomodernizację z wymianą pokrycia dachowego i przemurowaniem kominów ponad dachem budynku mieszkalnego przy ul. Narutowicza 16/18 w Ciechanowie (Wspólnota mieszkaniowa)
Nr. sprawy: PBU-03/2014r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Dokumentacja - pobrano:0 razy
Ogłoszenie o przetargu - pobrano:207 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 25.04.2014r.( Złożenie ofert do 12.05.2014r. do godz. 10:00 )
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wymianę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Strażackiej 2 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO 24/2014

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:280 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 14.04.2014r. ( Złożenie ofert do 28.04.2014r. do godz. 11:00 )
Nazwa: Zapytanie ofertowe na roboty zduńskie – przestawienia i budowa pieców kaflowych oraz trzonów kuchennych w lokalach mieszkalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie w ilości ok. 20 szt.
Nr. sprawy: ZO 23/2014r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:226 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 14.04.2014r. ( Złożenie ofert do 22.04.2014r. do godz. 10:00 )
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi deratyzacji w budynkach mieszkalnych komunalnych, Wspólnot Mieszkaniowych, będących własnością Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie i budynku będącego administracją zleconą wyszczególnionych w załączniku nr 2.
Nr. sprawy: ZO 22/2014r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:200 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 08.04.2014r. ( Złożenie ofert do 24.04.2014r. do godz. 10:00 natomiast otwarcie ofert odbędzie się o godzinie 10:15 )
Nazwa: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na docieplenie ścian zewnętrznych i wymiana stolarki okiennej niewymienionej w budynku mieszkalnym przy ul. Parkowej 37A w Ciechanowie.
Nr. sprawy: TBS-03/14

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zawiadomienie o wyborze oferty - pobrano:151 razy
Wyjaśnienie nr 1 - pobrano:192 razy
Zdjęcie budynku - pobrano:197 razy
SIWZ - pobrano:332 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 28.03.2014r. ( Złożenie ofert do 14.04.2014r. do godz. 11:00 natomiast otwarcie ofert odbędzie się o godzinie 11:15 )
Nazwa: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na remont dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Moniuszki 1/3 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: TBS-02/14

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Powiadomienie o wyborze oferty - pobrano:122 razy
Dokumentacja - pobrano:0 razy
SIWZ - pobrano:273 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


projekt i wykonanie: virtualmedia.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka plików Cookies. Możesz okreslić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X