strona główna     

 
 
OGŁOSZENIA

Data: 05.07.2016r. (złożenie ofert do 15.07.2016r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji grawitacyjnej w istniejących zamieszkałych budynkach mieszkalnych przy ul. 17 Stycznia 25 i 17 Stycznia 48 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO53/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:91 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 30.06.2016r.
Nazwa: (złożenie ofert do 11.07.2016r. do godz. 10.00) Zapytanie ofertowe na malowanie dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Kargoszyńskiej 36 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO 52/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

zapytanie ofertowe - pobrano:100 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 24.06.2016r. (złożenie ofert do 08.07.2016r. do godz. 12.30), otwarcie ofert 08.07.2016r. godz. 13.00)
Nazwa: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na remont elewacji i dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 15 w Ciechanowie
Nr. sprawy: TBS-02/16

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zawiadomienie o wyborze - pobrano:18 razy
Dokumentacja projektowa - pobrano:72 razy
SIWZ - pobrano:39 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 17.06.2016r. (złożenie ofert do 28.06.2016r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na budowę budynku gospodarczego z trzema komórkami lokatorskimi na działce nr ew. 217/9 przy ul. Ceramicznej 3 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO49/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:127 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 14.06.2016r.(złożenie ofert do 22.06.2016r. do godz. 12.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na usługę kominiarską w budynkach komunalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO48/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:91 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 09.06.2016r. ( złożenie ofert do 20.06.2016r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont dachu z wymiana pokrycia dachowego i wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Ceramicznej 3 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO46/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Dokumentacja projektowa - pobrano:91 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:124 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 03.06.2016r. ( złożenie ofert do 10.06.2016r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na malowanie trzech klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 11 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO41/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:109 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 31.05.2016r. (termin złożenia ofert do 07.06.2016r. do godz. 12.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 5 i ul. 17 Stycznia 21 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO40/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Warunki techniczne 17 Stycznia 21 - pobrano:82 razy
Warunki techniczne Okrzei 5 - pobrano:84 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:50 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 25.05.2016r. (termin złożenia ofert do 09.06.2016r. do godz. 10.00)
Nazwa: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na wymianę stolarki okiennej drewnianej na stolarkę pcv w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie.
Nr. sprawy: TBS-01/16

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Formularz cenowy - pobrano:140 razy
SIWZ - pobrano:142 razy
Informacja z sesji otwarcia ofert - pobrano:170 razy
Zawiadomienie o wyborze - pobrano:48 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 17.05.2016r. ( termin złożenia ofert do 27.05.2016r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki drewnianej na stolarkę pcv w zasobach mieszkaniowych własnych Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO35/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Formularz cenowy - pobrano:140 razy
Rysunek stolarki okiennej - pobrano:120 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:152 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 17.05.2016r. (termin złożenia ofert do 31.05.2016r. do godz. 12.00)
Nazwa: Zapytanie ofert na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 11 w Ciechanowie
Nr. sprawy: 34/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

dokuemntacja projektowa - pobrano:80 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:149 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 27.04.2016r. (złożenie ofert do 06.05.2016r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji i dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 39 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO28/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:136 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 20.04.2016r. (termin złożenia ofert do 05.05.2016r.)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 16 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO26/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Dokumentacja projektowa - pobrano:144 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:157 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 19.04.2016r. (złożenia ofert do 09.05.2016r. do godz. 10.00)
Nazwa: Przetarg na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei 9 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: BU1/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

SIWZ - pobrano:177 razy
STWiOR - pobrano:163 razy
Opis techniczny - pobrano:156 razy
Dokumentacja projektowa - pobrano:212 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 08.04.2016r. (złożenie ofert do 18.04.2016r. do godz. 12.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 11 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO23/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:181 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 05.04.2016r. (złożenie ofert do 18.04.2016r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji grawitacyjnej w istniejących zamieszkałych budynkach mieszkalnych przy ul. Małgorzackiej 14, ul. Hallera 5, ul. Hallera 9, Hallera 13/15, Hallera 19 i Hallera 21 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: 22/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:168 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 01.04.2016r. (złożenie ofert do 12.04.2016r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofert na wymianę wewneętrznej instalacji elektrycznej w zakresie montażu rozdzielni głównych, piętrowych, tablic mieszkaniowych, wymiany wlz i instalacji administracyjnej klatek schodowych i piwnic w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołajczyka 7 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO20/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Dokemtacja projektowa - pobrano:132 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:342 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 23.03.2016r. (złożenie ofert 04.04.2016r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofert na remont kominów ponad dachem w budynku mieszkalnym przy ul. Ks. Konrada II 5 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO16/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:243 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 16.03.2016r. (złożenie ofert do 24.03.2016r. do godz. 12.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wynajem garażu przy ul. Grodzkiej 3A w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO15/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:129 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 15.03.2016r. (złożenie ofert do 29.03.2016r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Niechodzkiej 3A w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO14/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:240 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 15.03.2016r. ( złożenie ofert do 29.03.2016r. do godz. 10.00 )
Nazwa: Zapytanie ofertowe na docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Niechodzkiej 3 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO13/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:256 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 15.03.2016r. (złożenie ofert do 23.03.2016r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na roboty zduńskie w lokalach mieszkalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO10/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:170 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 21.01.2016r. (złożenie ofert do 28.01.2016r. do godz. 12.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 16 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO4/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:151 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 05.01.2016 (złożenie ofert do 18.01.2016r. do godz.12.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji i dachu z wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 15 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO 01/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:214 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


projekt i wykonanie: virtualmedia.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka plików Cookies. Możesz okreslić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X