strona główna     

 
 
OGŁOSZENIA

Data: 18.11.2015r. (złożenie ofert do 27.11.2015r. do godz. 11.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na dostawę energii elektrycznej do budynków komunalnych i obiektów naleących do Gminy Miejskiej Ciechanów
Nr. sprawy: ZO 109/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:73 razy
ZAL 2 - pobrano:9 razy
ZAL 3 - pobrano:8 razy
Zal1 - pobrano:9 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 17.11.2015
Nazwa: Zapytanie ofertowe na dostawę bezprzewodowych detektorów czujników gazu ziemnego na potrzeby budynków należących do Wspólnot Mieszkaniowych wykazanych w za??czniku nr 2.
Nr. sprawy: ZO108/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:81 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 16.10.2015r. (złożenie ofert do 22.10.2015r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 39 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO92/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:159 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 08.10.2015r. ( złożenie ofert do 19.10.2015r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji grawitacyjnej w istniejącym zamiemieszkałym budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 11 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO90/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:170 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 28.09.2015r. (złożenie ofert do 02.10.2015r. do godz. 12.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i przystosowania pomieszczenia na węzeł cieplny w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 15A w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO88/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:107 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 24.09.2015r.(złożenie ofert do 01.10.2015r. do godz. 12.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na roboty remontowo-budowlane polegające na klatkach schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. 3 Maja 1 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO87/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:126 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 24.09.2015r.(złożenie ofert do 02.10.2015r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont schodów betonowych wejściowych w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 42 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO86/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:134 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 23.09.2015r. (złożenie ofert do 28.09.2015r. do godz. 12.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi deratyzacji w budynku mieszkalnych komunalnych wyszczególnionych w załączniku nr 2.
Nr. sprawy: ZO85/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:111 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 18.10.2015r. (złożenie ofert do 28.09.2015r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont pokrycia dachowego, kominów ponad dachem i gzymsu podrynnowego w budynku mieszkalnym przy ul. 17 stycznia 1 i remont kominów ponad dachem w budynku mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 2 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO84/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:122 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 16.09.2015r.(złożenie ofert do 23.09.2015r. do godz.10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na roboty remontowo-budowlane polegające na wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach piwnicznych i drzwi wejściowych do piwnicy w budynku mieszkalnym przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 8 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO83/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:112 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 10.09.2015r. (złożenie ofert do 18.09.2015r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont cokołu budynku, murka oporowego wejścia do pomieszczenia wózkowni i wykonanie opaski z kostki betonowej brukowej wokół budynku mieszkalnego przy ul. Wyspiańskiego 46 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO82/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:126 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 09.09.2015r. (złożenie ofert do 17.09.2015r.)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. 11 Pułku ułanów Legionowych 11 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO80/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:131 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 02.09.2015r. (złożenie ofert do 08.09.2015r. do godz. 10.00)
Nazwa: zapytanie ofertowe na naprawę schodów wejściowych do klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Mościckiego 14 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO77/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:138 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 05.08.2015r. (złożenie ofert do 14.08.2015r. do godz. 11:00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 74 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO71/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Dokumentacja projektowa - pobrano:126 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:139 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 03.08.2015r. (Złożenie ofert do 10.08.2015r. do godz. 10:00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na jednokrotne pokrycie dachu papą zgrzewalną gr.5,20 mm w budynku mieszkalnym przy ul. Powstańców Wielkopolskich 12 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO70/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:143 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 03.08.2015r. (Złożenie ofert do 12.08.2015r. do godz. 12:00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na: remont elewacji, wymianę rynien i rur spustowych, przemurowanie kominów ponad dachem, remont schodów wejściowych i uzupełnienie opaski z kostki brukowej betonowej wokół budynku mieszkalnego przy ul. 17 Stycznia 80 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO69/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Dokumentacja - pobrano:124 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:154 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 31.07.2015r. (Złożenie ofert do dnia 06.08.2015r. do godziny 10:00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont dachu z wymianą pokrycia na pokrycie z papy termozgrzewalnej gr. 5,20 mm i naprawę tynków kominów ponad dachem w budynku mieszkalnym przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO68/15

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:120 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 30.07.2015r. (złożenie ofert do 14.08.2015r. do godz. 10.00)
Nazwa: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na remont dachu z wymianą pokrycia dachowego i wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 8 w Ciechanowie
Nr. sprawy: TBS-02/15

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zawidomienie o wyborze - pobrano:98 razy
STWiOR - pobrano:85 razy
Dokumentacja projektowa - pobrano:191 razy
siwz - pobrano:244 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 21.07.2015 (złożenie ofert do 29.07.2015r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na malowanie trzech klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Spółdzielczej 1/5 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO66/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:145 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 16.07.2015r. (Złożenie ofert do 24.07.2015r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont elewacji ścian zewnętrznych szczytowych, wymianę rynien i rur spustowych i wykonanie opaski z kostki brukowej betonowej wokół remontowanych ścian w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 3 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO64/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Dokumentacja techniczna - pobrano:129 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:135 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 13.07.2015r. (złożenie ofert do 21.07.2015r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi na pomiary elektryczne w budynkach mieszkalnych komunalnych, Wspólnot Mieszkaniowych i będących w Administracji zleconej w zakresie okresowego badania stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
Nr. sprawy: ZO63/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:146 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 13.07.2015r. (złożenie ofert do 22.07.2015r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont balkonów w mieszkaniu nr 6,7,10 w budynku mieszkalnym przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 6 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO62/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Dokumentacja techniczna - pobrano:130 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:179 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 09.07.2015r. (złożenie ofert do 20.07.2015r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na malowanie dwóch klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 46/48 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO61/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:171 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 09.07.2015r. (złożenie ofert do dnia 17.07.2015r. do godz. 10.30)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont elewacji z dociepleniem ścian zewnętrznych w budynku mieszkalnym przy ul. Augustiańskiej 14, ul. Augustiańskiej 16, ul. Augustiańskiej 18 i ul. Augustiańskiej 20 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO60/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:149 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 09.07.2015r. (złożenie ofert do 17.07.2015r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont 2szt. schodów wejściowych z wymianą balustrad schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Granicznej 43 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO59/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:141 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 02.07.2015r. (złożenie ofert do 14.07.2015r. do godz. 10.30)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę wodomierzy mieszkaniowych w lokalach mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych.
Nr. sprawy: ZO57/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Wyjaśnienie - pobrano:119 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:177 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 02.07.2015r. (złożenie ofert do 14.07.2015r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont elewacji w budynku mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 28 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO55/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Dokumentacja projektowa - pobrano:141 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:144 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 18.06.2015r.(złożenie ofert do 25.06.2015r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz przystosowania pomieszczenia na węzeł cieplny w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 8 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: 51/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Projekt budowlany - pobrano:97 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:137 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 17.06.2015r. (złożenie ofert do 03.07.2015r. do godz. 10.00)
Nazwa: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na wymianę stolarki okiennej drewnianej na stolarkę pcv w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Ciechanowie
Nr. sprawy: TBS-01/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Formularz cenowy - pobrano:197 razy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobrano:252 razy
Zawiadomienie o wyborze oferty - pobrano:86 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 11.06.2015r. ( Złożenie ofert do dnia 24.06.2015r. do godz. 10:00 )
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont dachu z wymianą pokrycia dachowego i przemurowanie kominów ponad dachem w budynku mieszkalnym przy ul. 17 Stycznia 48 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO 49/2015r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Dokumentacja - pobrano:0 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:129 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 10.06.2015r. ( złożenie ofert do 22.06.2015r. do godz. 12.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont dachu z wymianą pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Ceramicznej 3 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO50/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:121 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 02.06.2015r. (złożenie ofert do 15.06.2015r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 615 przy budynku mieszkalnym ul. 17 Stycznia 80 na działce o nr ew. 1354/14
Nr. sprawy: ZO45/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:136 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 28.05.2015r. (złożenia ofert do 09.06.2015r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji grawitacyjnej w istniejącym zamieszkałym budynku mieszkalnym przy ul. 17 Stycznia 80, ul.17 Stycznia 19, ul. 17 Stycznia 21, ul. 17 Stycznia 23 i ul. Sienkiewicza 7 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO43/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:115 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 21.05.2015r. (złożenie ofert do 01.06.2015r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na roboty remontowo-budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej PCV w piwnicach i klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych przy ul.Wyspiańskiego 42, ul. Wyspiańskiego 44, ul. Wyspiańskiego 46, ul. Spółdzielczej 1/5 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO41/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:148 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 19.05.2015r. ( Złożenie ofert do dnia 29.05.2015r. do godz. 10:00 )
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont płyt balkonowych, daszków nad wejściami, elewacji przy balkonach, wymianę stolarki okiennej piwnicznej i wykonanie opaski z kostki brukowej betonowej wokół budynku mieszkalnego przy ul. Nadfosnej 10 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO 40/2015r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:127 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 23.04.2015r. ( Złożenie ofert do dnia 08.05.2015r. do godz. 10:00 )
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont elewacji z dociepleniem ścian zewnętrznych w budynku mieszkalnym przy ul. Augustiańskiej 6, ul. Augustiańskiej 8, ul. Augustiańskiej 10 i ul. Augustiańskiej 12 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO 29/2015r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:180 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 14.04.2015 (Złożenie ofert do dnia 24.04.2015r. do godz. 10:00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 615 oraz drogi dojazdowej i miejsc postojowych przy budynku mieszkalnym ul. 17 Stycznia 80 na działce o nr ew. 1354/14
Nr. sprawy: ZO 25/2015

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:138 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 19.03.2015r. ( Złożenie ofert do dnia 30.03.2015r. do godz. 10:00 )
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont kominów z przemurowaniem z cegły klinkierowej ponad dachem skośnym krytym płytkami cementowymi w budynku mieszkalnym przy ul. Dobrej 18 i Hallera 9 w Ciechanowie i remont kominów z przemurowaniem z cegły klinkierowej ponad dachem skośnym krytym dachówką w budynku mieszkalnym przy ul. Hallera 5 i ul. Moniuszki 13 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO 18/2015r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:174 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 16.10.2015r. (składanie ofert do 22.10.2015r. do godz. 10,00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 39 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: 92/2015r.

dołączone pliki
kliknij aby pobraćPotwierdzenie pobrania SIWZ


projekt i wykonanie: virtualmedia.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka plików Cookies. Możesz okreslić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X