strona główna     

 
 
OGŁOSZENIA

Data: 05.12.2016r. (złożenie ofert do 15.12.2016r. do godz. 11.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na dostawę energii elektrycznej do budynków komunalnych i obiektów należących do Gminy Miejskiej Ciechanów wykazanych w załączniku nr 1.
Nr. sprawy: ZO101/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Szczegółowy opis zamówienia - pobrano:24 razy
Formularz ofertowy - pobrano:0 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:22 razy
Projekt umowy - pobrano:0 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 25.11.2016r. (złożenie ofert do 01.12.2016r. do godz. 12.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz przystosowania pomieszczenia na węzeł cieplny w budynku mieszkalnym przy ul. Świętochowskiego 2/6 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO99/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:34 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 21.11.2016r. (złożenie ofert do 30.11.2016r. do godz. 11.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na dostawę energii elektrycznej do budynków komunalnych i obiektów należących do Gminy Miejskiej Ciechanów wykazanych w załączniku nr 1.
Nr. sprawy: ZO98/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Wzór umowy - pobrano:77 razy
Szczegółowy opis zamówienia - pobrano:67 razy
Fomularz ofertowy - pobrano:79 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:44 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 03.11.2016r. (złożenie ofert do 10.11.2016r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę chodnika betonowego na chodnik z kostki betonowej brukowej szarej gr. 6 cm przy budynku mieszkalnym przy ul. Sikorskiego 2 PKP w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO95/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:208 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 28.10.2016r. (złożenie ofert do 07.100.2016r do godz. 11.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej na klatce schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Kargoszyńskiej 38 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: 93/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:55 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 28.10.2016r.(złożenie ofert do 08.11.2016r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wzmocnienie konstrukcji stropu łukowego nad piwnicą w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Warszawskiej 2 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO92/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:52 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 19.09.2016r. (złożenie ofert do 27.10.2016r. do godz. 12.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 10, ul. Powstańców Wielkopolskich 12, ul. Pijanowskiego 5 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO82/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:69 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 03.10.2016r. (złożenie ofert do 11.10.2016r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę chodnika z płytek betonowych na chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm od strony wejść do budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei 11 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO83/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:75 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 30.09.2016r. (złożenie ofert do 05.10.2016r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi deratyzacji w budynkach mieszkalnych komunalnych wyszczególnionych w załączniku nr 2.
Nr. sprawy: ZO81/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:78 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 30.09.2016r. (złożenie ofert do 07.10.2016r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na naprawę pokrycia dachowego polegająca na jednokrotnym pokryciu dachu papą zgrzewalną gr. 5,20 mm w budynku mieszkalnym przy ul. Sierakowskiego 9 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: 80/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:89 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 27.09.2016r. (złożenie ofert do 07.10.2016r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. 17-Stycznia 76 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO79

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:92 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 27.09.2016r. (złożenie ofert do 04.10.2016r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej drewnianej na stolarkę pcv na klatkach schodowych w budynkach komunalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO78/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Formularz cenowy - pobrano:82 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:103 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 20.09.2016r. (złożenie ofert do 27.09.2016r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odprowadzenie wód deszczowych z budynku mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia 9 w Ciechanowie, na działce nr 1410/7.
Nr. sprawy: 77/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:97 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 19.09.2016r. (28.09.2016r. godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie podjazdu dla osoby niepełnosprawnej ze zmianą otworu okiennego na drzwiowy w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 11 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO76/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Przekrój pionowy pochylni - pobrano:70 razy
Konstrukcja i rzut pochylni - pobrano:70 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:80 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 15.09.2016r.(złożenie ofert do 23.09.2016r. do godz. 11.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej na klatce schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Hallera 23 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO75/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:107 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 08.09.2016r. (złożenie ofert do 19.09.2016r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na malowanie pięciu klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO73/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:105 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 06.09.2016r. (złożenie ofert do 19.09.2016r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę ciepłomierzy mieszkaniowych w lokalach mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO71/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

zapytanie ofertowe - pobrano:112 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 30.08.2016r. (termin złożenie oferty do 12.09.2016r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji grawitacyjnej w istniejącym zamieszkałym budynku mieszkalnym przy ul. 17 Stycznia 41 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO70/2016r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:91 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 30.08.2016r. ( termin złożenie ofert do 12.09.2016r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont kominów z przemurowaniem z cegły klinkierowej ponad dachem skośnym krytym dachówką w budynku mieszkalnym przy ul. 17 Stycznia 41 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO69/2016r.

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:88 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 03.08.2016r. (złożenie ofert do 12.08.2016r. do godz. 12.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 39 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO62/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Dokumentacja projektowa - pobrano:108 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:100 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 26.07.2016r. (złożenie ofert do 09.08.2016r do godz. 11.00)
Nazwa: Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 11 w Ciechanowie
Nr. sprawy: TBS-03/16

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zawiadomienie o wyborze - pobrano:97 razy
Dokumentacjia projektowa - pobrano:165 razy
SIWZ - pobrano:181 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 26.07.2016r. (złożenie ofert do 04.08.2016r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na malowanie dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 8 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO58/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:132 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 05.07.2016r. (złożenie ofert do 15.07.2016r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji grawitacyjnej w istniejących zamieszkałych budynkach mieszkalnych przy ul. 17 Stycznia 25 i 17 Stycznia 48 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO53/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:186 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 30.06.2016r.
Nazwa: (złożenie ofert do 11.07.2016r. do godz. 10.00) Zapytanie ofertowe na malowanie dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Kargoszyńskiej 36 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO 52/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

zapytanie ofertowe - pobrano:184 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 24.06.2016r. (złożenie ofert do 08.07.2016r. do godz. 12.30), otwarcie ofert 08.07.2016r. godz. 13.00)
Nazwa: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na remont elewacji i dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 15 w Ciechanowie
Nr. sprawy: TBS-02/16

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zawiadomienie o wyborze - pobrano:134 razy
Dokumentacja projektowa - pobrano:163 razy
SIWZ - pobrano:137 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 17.06.2016r. (złożenie ofert do 28.06.2016r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na budowę budynku gospodarczego z trzema komórkami lokatorskimi na działce nr ew. 217/9 przy ul. Ceramicznej 3 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO49/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:215 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 14.06.2016r.(złożenie ofert do 22.06.2016r. do godz. 12.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na usługę kominiarską w budynkach komunalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO48/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:162 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 09.06.2016r. ( złożenie ofert do 20.06.2016r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont dachu z wymiana pokrycia dachowego i wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Ceramicznej 3 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO46/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Dokumentacja projektowa - pobrano:150 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:197 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 03.06.2016r. ( złożenie ofert do 10.06.2016r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na malowanie trzech klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 11 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO41/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:199 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 31.05.2016r. (termin złożenia ofert do 07.06.2016r. do godz. 12.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 5 i ul. 17 Stycznia 21 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO40/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Warunki techniczne 17 Stycznia 21 - pobrano:136 razy
Warunki techniczne Okrzei 5 - pobrano:144 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:119 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 25.05.2016r. (termin złożenia ofert do 09.06.2016r. do godz. 10.00)
Nazwa: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na wymianę stolarki okiennej drewnianej na stolarkę pcv w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie.
Nr. sprawy: TBS-01/16

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Formularz cenowy - pobrano:216 razy
SIWZ - pobrano:222 razy
Informacja z sesji otwarcia ofert - pobrano:262 razy
Zawiadomienie o wyborze - pobrano:115 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 17.05.2016r. ( termin złożenia ofert do 27.05.2016r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki drewnianej na stolarkę pcv w zasobach mieszkaniowych własnych Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO35/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Formularz cenowy - pobrano:203 razy
Rysunek stolarki okiennej - pobrano:185 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:231 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 17.05.2016r. (termin złożenia ofert do 31.05.2016r. do godz. 12.00)
Nazwa: Zapytanie ofert na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 11 w Ciechanowie
Nr. sprawy: 34/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

dokuemntacja projektowa - pobrano:155 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:231 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 27.04.2016r. (złożenie ofert do 06.05.2016r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji i dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 39 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO28/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:183 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 20.04.2016r. (termin złożenia ofert do 05.05.2016r.)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na remont dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 16 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO26/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Dokumentacja projektowa - pobrano:209 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:222 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 19.04.2016r. (złożenia ofert do 09.05.2016r. do godz. 10.00)
Nazwa: Przetarg na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei 9 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: BU1/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

SIWZ - pobrano:242 razy
STWiOR - pobrano:230 razy
Opis techniczny - pobrano:211 razy
Dokumentacja projektowa - pobrano:267 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 08.04.2016r. (złożenie ofert do 18.04.2016r. do godz. 12.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 11 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO23/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:228 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 05.04.2016r. (złożenie ofert do 18.04.2016r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji grawitacyjnej w istniejących zamieszkałych budynkach mieszkalnych przy ul. Małgorzackiej 14, ul. Hallera 5, ul. Hallera 9, Hallera 13/15, Hallera 19 i Hallera 21 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: 22/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:212 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 01.04.2016r. (złożenie ofert do 12.04.2016r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofert na wymianę wewneętrznej instalacji elektrycznej w zakresie montażu rozdzielni głównych, piętrowych, tablic mieszkaniowych, wymiany wlz i instalacji administracyjnej klatek schodowych i piwnic w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołajczyka 7 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO20/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Dokemtacja projektowa - pobrano:191 razy
Zapytanie ofertowe - pobrano:418 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 23.03.2016r. (złożenie ofert 04.04.2016r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofert na remont kominów ponad dachem w budynku mieszkalnym przy ul. Ks. Konrada II 5 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO16/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:304 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 16.03.2016r. (złożenie ofert do 24.03.2016r. do godz. 12.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na wynajem garażu przy ul. Grodzkiej 3A w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO15/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:177 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 15.03.2016r. (złożenie ofert do 29.03.2016r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Niechodzkiej 3A w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO14/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:289 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 15.03.2016r. ( złożenie ofert do 29.03.2016r. do godz. 10.00 )
Nazwa: Zapytanie ofertowe na docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Niechodzkiej 3 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO13/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:308 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 15.03.2016r. (złożenie ofert do 23.03.2016r. do godz. 10.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na roboty zduńskie w lokalach mieszkalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO10/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:228 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 21.01.2016r. (złożenie ofert do 28.01.2016r. do godz. 12.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 16 w Ciechanowie
Nr. sprawy: ZO4/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:214 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


Data: 05.01.2016 (złożenie ofert do 18.01.2016r. do godz.12.00)
Nazwa: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji i dachu z wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 15 w Ciechanowie.
Nr. sprawy: ZO 01/2016

dołączone pliki
kliknij aby pobrać

Zapytanie ofertowe - pobrano:278 razy


Potwierdzenie pobrania SIWZ


projekt i wykonanie: virtualmedia.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka plików Cookies. Możesz okreslić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X